Historie

HISTORICKÝ  VÝVOJ     PŮDORYSY HRADU     FRANCOUZŠTÍ  ZAJATCI     SOVINEC  1838     VZPOMÍNKY NA SOVINEC

HISTORICKÝ  VÝVOJ     VÝVOJ PANSTVÍ     ZPRÁVA O TVRZI     OSTATNÍ TEXTY     PEROKRESBY

ČASOVÁ OSA VÝVOJE NA HRADĚ SOVINCI

 

Vzpomínka na Sovinec a Rešov - září 2000

 

Je u nás mnoho krásných hradů,

to známo bylo dřív i dnes,

však ze všech nejkrásnější

je středověký Sovinec.

 

V dálce ze skal v hloubku padá

tisíciletá voda.

Tříští se, však nezaniká.

Kdo mi z ní napít podá?

Reber

Fotografie Sovince z roku 1893

Návrh rekonstrukce z 19. století